תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

היום יצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה במדינת ישראל. המועד שנקבע לציון יום זה הוא פרוץ מרד גטו וארשה שהחל בערב פסח 1943. היה זה מרד שאורגן ע"י תנועת הנוער שבחרו לקחת אחריות על המציאות שסביבם להביא לידי מעשה את הערכים עליהם התחנכו לפני ובמהלך התקופה הנוראה ההיא. ברוחם של אותם מורדים, חברי תנועות הנוער אנו מקווים שיום זה יהיה אף הוא תזכורת לנו להמשיך ולקחת אחריות על החברה הישראלית, לשאוף לעולם טוב יותר, צודק יותר, ממוגר מהגזענות והאלימות שפושעת בו, לחברה שחומלת ומכילה את אזרחיה, תושביה ובני האדם בכלל מעצם היותם בני אדם. 

בניית אתרים Blacknet.co.il