תנועת הנוער האיחוד החקלאי
דף הבית על התנועה גלריה פרוייקטים בתנועה


רקע היסטורי- תנועת הנוער של האיחוד החקלאי

select * from param where dele=111 and par=200014 order by pre asc
התנועה המיישבת של האיחוד החקלאי-
בין זרמי ההתיישבות החקלאית הוותיקים פילסה לה תנועת האיחוד החקלאי דרך ייחודית, שהלמה את מאוויי המתיישבים שהצטרפו אליה. שני זרמי ההתיישבות בעלי הוותק - תנועת המושבים מזה, והתאחדות האיכרים מזה, התבססו על מאפיינים משקיים ופוליטיים בולטים.

אמנם, המבנה הקואופרטיבי של מושב העובדים היה לרוחם של מתיישבי התנועה החדשה, אך הם לא השלימו עם ההתערבות היתירה של הגוף המרכזי בדרכי הייצור של חברי המושב, וכן בנושאים חברתיים וכיו"ב.
גם צורת החיים של המושבה, מיסודה של התאחדות האיכרים, לא הניחה את דעתם של מייסדי האיחוד החקלאי, שכן זו הייתה פרוצה לכל יוזמה אינדיווידואלית, בלא הבטחת הצביון הכפרי של הישובים. אכן, המושבות ברובן המכריע הפכו ברבות הימים לערים, והרי העיור סתר לחלוטין את משאת נפשם של חברי האיחוד החקלאי, ששאפו בכל מאודם לחיות חיי כפר.

לאחר לבטים רבים וחיפושי דרך מתמשכים, גילו את הסינתזה הגואלת והיא - קואופרציה חופשית, בלתי כפויה, בעיקר בהספקת אמצעי ייצור ובשיווק המוצר המוגמר, תוך דגש חזק על עידוד היוזמה האישית של חברי הכפרים.
גורם שני ורב משמעות, שדחה את אנשי התנועה החדשה מזרמי ההתיישבות הקיימים, היתה זיקתם הישירה או העקיפה אל גופים פוליטיים-מפלגתיים.
המועמדים לחיי כפר סלדו מעצם הרעיון של תלות החקלאי בפרוגרמה מפלגתית. הם סברו, שהכרתו הפוליטית של האדם היוצר בכפר היא עניינו האישי, ולכן יכולים החקלאים לחיות בצוותא בתוך הישוב, כשדעותיהם חלוקות לפי המפה הפוליטית בארץ. נאמנותם היחידה חייבת לבוא לידי ביטוי ביחסם לחברים השכנים ולחברה בכללה, תוך קבלת מרות האגודה השיתופית.

ואכן, במרוצת השנים, כשכפרי האיחוד החקלאי התבססו והתגבשו, הן מבחינה משקית והן מבחינה חברתית, הוכח ללא צל של ספק, כי גישה זו של "פירוז" הישובים מגושפנקא פוליטית-מפלגתית היתה להם לברכה ונמנעו מהם תככים ומדנים, שסופם היה משברים ופילוגים, שנאת אחים ומשקעי איבה לאורך ימים. תופעות מבישות היו כזכור מנת חלקם של הקיבוצים בעיקר, ובמידה פחות מרירה - של מושבי עובדים

ייסוד תנועת הנוער של האיחוד החקלאי-

תנועת הנוער של האיחוד החקלאי החלה את פעילותה כמסגרת חינוך בלתי פורמאלית, בשנת 1978.

בשנה זו פעל גוש יישובים אחד בשרון. את תהליך ההכרה בתנועות הנוער החלו ליישם בשנת 1987 כאשר כבר אז במסגרתה פעלו, כשבעה עשר יישובי האיחוד.
בשנה זו התקיים קורס מדריכים הרשמי הראשון הגדול ביותר והוא מנה 60 חניכים. בשלב זה עדיין לא הוכרה התנועה על ידי משרד החינוך כתנועת נוער רשמית.
בשנת 1985 בועידת האיחוד החקלאי הארצית השמינית, הוחלט על הקמת חטיבת הנוער באיחוד החקלאי.
החלטה זו היוותה את הבסיס להקמתה של תנועת הנוער ברמה ארצית, ולבקש ממשרד החינוך הכרה רשמית, ועד לסוף שנת 1985 פעלו בתנועה - 42 ישובים.
בשנת 1987 בחודש ספטמבר קיבלה תנועת הנוער של האיחוד החקלאי את ההכרה הממלכתית, ממשרד החינוך והתרבות והתקבלה כחברה במועצות הנוער בישראל.
בשנה זו פעלו במסגרת התנועה 46 יישובים והוכשרו כ- 200 מדריכים צעירים בפעילויות הארציות השתתפו 1500 בני נוער.


תנועת הנוער של האיחוד החקלאי היום-
 
כיום פועלת תנועת הנוער של האיחוד החקלאי בכ 46 סניפים הפרוסים לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל.

תנועת הנוער מכילה בתוכה כ-
60 אנשי צוות בוגרים
48 חברי גרעין אחים
750 מדריכים ומדריכי פעילות
וכ 7000 חניכים בין השכבות ד´- יב´

Blacknet.co.il - בניית אתרים