תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

תהליך י"ב 

בשבוע האחרון הגענו לסיומו של תהליך המיונים לגרעין אחים 30 וגרעין שבילים השני. אנו נרגשים מאוד מכניסתם העתידית של כ 72 חניכי השכבה למסגרות ההגשמה התנועתיות. 

בשנה הקרבה, ימנה גרעין אחים 62 גרעינרים בעשר קומונה הפרוזות ברחבי הארץ. בנוסף אליהם עשרה חברי גרעין שבילים, אשאר יתחלקו לשישה גרעינרים בקומונת מגדל העמק ועוד ארבעה גרעינרים בכפר הנוער קדמה.

בניית אתרים Blacknet.co.il