תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

טיול פסח 

טיול פסח הינו המפעל השני של השכבה הצעירה בשנת הפעילות והוא מהווה אבן דרך משמעותית בהתפחות הקבוצה והסניף.

טיול פסח מהווה חוויה ייחודית לסניפים גם בשל התכנים העוברים בו וגם בשל אורך ומאפייני הטיול.

השנה נטייל את טיולי פסח באזור המדבר , גם השנה ייערך הטיול בשני מוקדים : צפון הערבה ומדבר יהודה . 

הטיול התקיים בין התאריכים 25-27/3 

בניית אתרים Blacknet.co.il