תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

 

 
 

גרעין אחים


"אין בעולם כח אשר יקשר אנשים זה לזה כיצירה המשותפת. משום שאין כח אשר יחיה את האדם, אשר יחדש אותו, ככח היצירה. אדם היוצר חיים, יוצר גם את עצמו מחדש, יוצר את ה"אני" שלו. אדם היוצר עצמו מחדש-יוצר גם חיים חדשים"
א.ד. גורדון

גרעין אחים-שנת שירות
בתנועת הנוער של האחוד החקלאי
בהמשך לתפיסה החינוכית- תנועתית  לעשייה, מעורבות חברתית וגילוי מנהיגות חברתית, נבנתה קבוצה ההגשמה התנועתית של גרעין אחים. קבוצה זו מורכבת מחניכים בוגרים של תנועת הנוער מהסניפים שבוחרים לדחות את מועד הגיוס שלהם בשנה. במסגרת השנה פועלים חברי הגרעין להגשמה חברתית וקהילתית ביישובי התנועה ובמדינה. כמו כן מובילים חברי הגרעין את הפעילות הארצית במסגרת התנועה.
אנו מאמינים כי שנה זו מהווה היענות של תנועת הנוער למשימות לאומיות בחברה הישראלית ותורמת באופן משמעותי ליצירת מציאות טובה יותר וליצירת צעירים בעלי מודעות ואחריות חברתית.

מטרות שנת השירות
מטרת על:
יצירת מסגרת התנדבותית המאפשרת לבוגר התנועה תרומה לחברה הישראלית ע"י קיום אורח חיים ועשייה חינוכית המבטאת את עקרונות התנועה הלכה למעשה בשנת התנסות אישית וקבוצתית במסגרת התנועה.
מטרות שנת השירות:
#    שנת השירות של גרעין אחים היא פלטפורמה להגשמת ערכי תנועת הנוער.
#    שנת השירות תשמש כמסגרת חינוכית ומודל למנהיגות נוער.
#    חברי שנת השירות יתנסו באורח חיים קבוצתי ומשימה חינוכית, המבטאים הלכה למעשה, את ערכי תנועת הנוער.
#    שנת השירות תגולם במנהיגות נוער אקטיבית הפועלת בכל השדרה התנועתית, והחברה הישראלית.
#    חברי שנת השירות יפעלו כמחנכים במסגרות פעילותם מתוך הבנה שזוהי הדרך לעיצוב ושינוי המציאות והחברה בישראל.
מבנה הפעילות בשנת השירות
כלל הגרעין מתפצל למספר קבוצות המנהלות חיי שיתוף במסגרת של קומונה באחד מהמקומות שנקבעו כבעלי עדיפות חברתית גבוהה. כיום קיימות 7 קומונות בפריסה ארצית:  צורית, תלמי אלעזר, מתן, בקעת הירדן (תומר), כפר האורנים, קלחים וכיכר סדום (עין תמר).
בכל קומונה חיים בין 4 ל 8 גרעינרים אשר מנהלים באופן עצמאי ושיתופי את עבודתם וחייהם.
פעילות גרעין אחים בתוך כל אחת מהקומונות, נעשית בארבעה מעגלים
1.    פעילות בסניפי תנועת הנוער
2.    אחראיות על מפעלי התנועה ותחומי רוחב ברמה הארצית
3.    פעילות קהילתית חברתית
4.    מעורבות חברתית עם אוכלוסיות שונות - משימות לאומיות
הפעילות בשנת השירות בתנועת הנוער היא מהמגוונות ביותר, מסגרת הפעולה הזאת נותנת לכל גרעינר את מרחב ההתפתחות הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית ובמסגרת של מפעלים גדולים.
סניפי תנועת הנוער
מפעלים ותחומי רוחב ארציים תנועתיים
פעילות קהילתית-חברתית
מעורבות חברתית-משימות לאומיות
בניית אתרים Blacknet.co.il