תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

תרומות

כחלק מהתפיסה החינוכית קיימים בתנועה פרויקטים מגוונים שפועלים עם נוער בסיכון, צרכים מיוחדים, ניצולי שואה, איחוד לבבות בין דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים.
הפעילות מתקיים באופנים שונים – פעילות שנת השירות בתנועה ופעילות של סניפי התנועה בערים הקרובות אליהם. 
אהרון דוד גורדון אמר "חינוך הוא הדרך, האדם המטרה" אנו רואים בפעילות חינוכית זו כאמצעי לשינוי המציאות המורכבת בחלקים רחבים כל כך של החברה הישראלית. 
כתנועה אנו מברכים על פעילויות אלו, ורואים קידום ופיתוח הפעילות כמטרה מרכזית, אנו שואפים להגדיל את נפח הפעילות שלנו כתנועה עם האוכלוסיות השונות בכדי להצליח להשפיע וליצור עתיד טוב ונכון יותר במדינה.  
 
תנועת הנוער הינה עמותה ללא מטרות רווח  והתרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46א´ לפקודת מס הכנסה.
אבקש להקדיש את התרומה לנושאים הבאים:

פעילות עם ילדים עם צרכים מיוחדים
פעילות עם אוכלוסיות מוחלשות
סבסוד למדריכים / חניכים ממשפחות עם קשיים כלכליים
כללי

אנא ציין את סכום התרומה כאן:
₪    
בניית אתרים Blacknet.co.il