תנועת הנוער של האיחוד החקלאי (ע"ר)

 
 

חזון וערכים

חזון תנועת הנוער של האיחוד החקלאי 
אנו מאמינים כי קהילה וחברה טובה ביישוב וכפר מתחילות בתנועה חזקה ואיכותית שמהווה את הלב הפועם של היישוב.
תנועת הנוער של האיחוד החקלאי רואה בחינוך בכלל ובחינוך בלתי פורמאלי בפרט, מנוף לצמיחה ושינוי המציאות, וכלי לעיצוב אדם.
מתוך כך, תפעל תנועת הנוער, לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המויבלים של תנועת הנוער
שויון ערך האדם, אחריות ומעורבות, חיי משפחה וקהילה, ציונות.
זאת תוך כדי הדגשת תפקיד בני הנוער והתנועה לחיי הקהילה והיישוב הכפרי/ חקלאי ובקרב החברה הישראלית בכלל 
 
עקרונות תנועת הנוער
  1. תנועת הנוער היא גוף חינוכי ברוח האיחוד החקלאי. 
  2. תנועת הנוער תחנך למעורבות ואחריות חברתית ואקטואלית ללא השתייכות מפלגתית. 
  3.  תנועת הנוער תחנך לדמוקרטיה וכבוד האדם. 
  4. תנועת הנוער תחנך להגשמה במסגרת חברתית והתיישבותית. 
  5. תנועת הנוער תחנך לטיפוח הפרט והגשמה עצמית, מתוך אמונה כי טיפוחו יוביל לתרומה במעגל החברתי. 
  6. תנועת הנוער תחנך לפיתוח וטיפוח מנהיגות צעירה, תוך שימת דגש על הנהגה עצמית של הנוער בכל מעגלי התנועה. 
  7. תנועת הנוער תחנך להתיישבות בארץ, לחיי קהילה, תוך הכרת היישוב, תולדותיו, היום ומבט לעתיד. 
  8. תנועת הנוער תחנך לציונות, אהבת הארץ והכרתה, מסורת יהודית, מורשת ישראל, והכרה של החברה הישראלית. 
  9. תנועת הנוער תחנך לטיפוח קשרים בין בני נוער בתוך יישובי האיחוד החקלאי והחברה בכלל.
דמות בוגר תנועת הנוער
1. בוגר תנועת הנוער של האיחוד החקלאי יראה בעצמו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל.
2. בוגר תנועת הנוער יהיה אדם שמעשיו מונעים מתוך ערכי תנועת הנוער ושאלו יהוו לו כמצפן ערכי:
- שוויון ערך האדם.                           
- חיי חברה וקהילה סולידאריים.                  
- מעורבות חברתית.                        
- ציונות ואהבת הארץ.
3. בוגר תנועת הנוער, יבטא זאת דרך מעורבות חברתית אקטיבית- בקידום תחומי החינוך.
4. בוגר תנועת הנוער, יהיה מעורב ובעל אחריות חברתית מפותחת, הנשענת על האמונה והבחירה בדרך החינוך ככלי לשינוי ותיקון העולם.
5. בוגר תנועת הנוער, יפעל להתיישב בתוך מסגרות כפריות התיישבותיות על פי החלטות הממשלה ועם.
6. בוגר תנועת הנוער יגדל להיות בעל אישיות הומנית- אוהב אדם וטבע, השואב את הגדרת זהותו מתוך היותו יהודי ציוני וישראלי.
7. בוגר התנועה יהיה רחב אופקים ופתוח המעצב את דעותיו על סמך למידת המציאות וניתוח התנסות.
8. בוגר התנועה יהיה אדם בעל יכולת ביקורת אישית וכללית.
9. בוגר תנועת הנוער יפעל ליצירת מסגרות קבוצתיות- לומדות ומשימתיות לאורך כל צעדי חיו. 
 
בניית אתרים Blacknet.co.il